Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsstyremøte

Pensjonistforbundet er en organisasjon med viktige, politiske saker, og Agder er selvsagt representert på landsstyremøtet.

På landsstyremøtet akkurat nå, litt over klokka 09, torsdag 21. oktober, er det fripoliseproblemet som står på agendaen.

På landsstyremøtet akkurat nå, litt over klokka 09, torsdag 21. oktober, er det fripoliseproblemet som står på agendaen.

To svært blide sørlendinger på landsstyremøtet: Ingrid Wisløff Jæger og Hjalmar Hassel.

To svært blide sørlendinger på landsstyremøtet: Ingrid Wisløff Jæger og Hjalmar Hassel.

Landsstyremøtet på Gardermoen 20. og 21. oktober er denne gangen knyttet sammen med helsekonferansen nasjonalt. Nestleder i Pensjonistforbundet Agder, Ingrid Wisløff Jæger, er på plass sammen med fylkesstyremedlem Hjalmar Hassel (erstatter for fylkesleder Jens Høibø, som måtte melde avbud). De trives på landsstyremøtet, og de trives i fylkesstyret. Ingrid sitter i AU (arbeidsutvalget) sammen med Anne Lise Sundsdal og fylkesleder Jens Høibø. Hjalmar er fylkets representant i sykkelturen.no som skal skje fra nord til sør fra mai til august i 2022, for han er en ekte sykkelentusiast. I tillegg til å være nestleder i fylkesstyret, er Ingrid leder av Helse- og velferdsteknologiutvalget. Hun har velferdsteknologi som hovedinteresse, og er en av de mange i fylket vårt som gjennomfører kurs for å bli teknologiambassadør.

Blant sakene på landsstyremøtet, er det særlig den politiske situasjonen som står i fokus, men det glir også en gjennomgang av regnskapet og fylkessekretærordninga.

Ellers er det intet mindre enn handlingsplanen for hele Pensjonistforbundet framover. For å finne fram til de beste tiltakene, ser de først på resultatene i perioden 2018.2021, og så drøftes forslag til prioriteringer 2021-2023.