Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

LA KIRKENES SYKEHUS FÅ RO!

Kirkenes Pensjonistforening registrerer oppslagene i NRK og de lokale mediene om at det bak kulissene jobbes med å avvikle akuttberedskapen på Kirkenes Sykehus. Nå da Regjeringen rett opp mot valget bevilget 35 mill kr ekstra til Kirkenes sykehus – spesielt for å få ro rundt akuttberedskapen, kommer denne lekkasjen frem i dagen. For oss var det godt å se/høre reaksjonen fra ordfører/leder for Øst-Finnmark-rådet, Wenche Pedersen – KLAR OG TYDELIG! Til Helse Nord: Det beste rådet til dere er å være positiv ovenfor akuttberedskapen – det vil være den beste måten å sikre rekruttering av fagfolk til Kirkenes sykehus! Vi er meget stolt og fornøyd med personalet og tilbudet Kirkenes sykehus gir oss – og da spesielt for oss i Øst-Finnmark! LENGE LEVE KIRKENES SYKEHUS! SLÅ RING OM KIRKENES SYKEHUS! Denne uttalelsen er sendt lokal media i uke 30.