Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Løsning for ikke-digitale brukere er klar

Se hvordan du kan laste ned ditt eget koronasertifikat eller hjelpe andre med å ordne koronasertifikat.

Koronasertifikatet tilbys vaksinerte og de som har testet negativt, og vil blant annet brukes til grensepassering.  
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Koronasertifikatet tilbys vaksinerte og de som har testet negativt, og vil blant annet brukes til grensepassering. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Koronasertifikatet skal vise om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. Sertifikatet vil blant annet brukes til grensepassering.  

Koronasertifikatet er tilgjengelig for alle som kan logge seg inn på Helsenorge med for eksempel BankID.

Klikk her for å komme til Helsenorges nedlastingsside.

Fullmakt for pårørende

Folkehelseinstituttet (FHI) tilbyr personer som selv ikke benytter digitale løsninger, å gi fullmakt til pårørende.

Fullmaktsløsningen på Helsenorge.no gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat, men ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt.

Skjemaet for å søke om fullmakt finner du ved å klikke her. (PDF)

Det finnes også et skjema for å trekke tilbake fullmakt. Det finner du her.

Du kan også laste ned begge skjemaene fra denne siden:

Slik representerer du andre på helsenorge.no - helsenorge.no

Fullmaktsløsningen kan brukes både digitalt og med et papirskjema som sendes per post.

Løsning for ikke-digitale brukere

Helsedirektoratet og FHI har estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet.

For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

  1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan de dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil de sende deg dette per post.

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

90 dagers gyldighet

Gyldigheten av selve sertifikatet vil maksimalt være 90 dager fra dagen man laster ned eller skriver ut. Det betyr ikke at du som har beskyttet eller fullvaksinert status kun er beskyttet i 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner.