Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kveldens tema: «Diabetes og føtter» ved Vestfold Ortopediteknikk.

Begge foredragsholderne er autoriserte fotterapeuter med videreutdanning i Diabetes

UNDERHOLDNING: Vi får besøk av Sandefjord Ukuleleorkester som vil underholde for oss.

UNDERHOLDNING: Vi får besøk av Sandefjord Ukuleleorkester som vil underholde for oss.

Vi minner om vårt medlemsmøte torsdag 30. mars 2023 kl. 17.00 på Forsmannsenteret.

Denne kvelden blir tema: «Diabetes og føtter» ved Karina Solheim og Johanne Lier. Begge er autoriserte Fotterapeuter med videreutdanning i Diabetes og ansatt ved Vestfold Ortopediteknikk.

Deretter fortsetter medlemsmøte med servering av smørbrød, kaffe/te og hyggelig samvær. 

Alle som er medlem av PfS, har fri adgang til våre medlemsmøter. For å ha en oversikt over hvor mange medlemmer og eventuelt ikke-medlemmer som kommer, registrerer vi navnene ved inngangen. Nye medlemmer er velkommen til å melde seg inn. Samtidig blir det loddsalg, styret ordner med blomster til utlodning men har noen lyst til å ta med gevinst så er jo det hyggelig.

De som ikke er medlem, må betale kr. 70 som i hovedsak nesten dekker kostnadene med serveringen og oppvasken i etterkant av møtet.

Etter en hyggestund ved serveringen, får vi besøk av Sandefjord Ukuleleorkester som vil underholde for oss. Etter underholdningen blir det loddtrekning!

Hjertelig velkommen til medlemsmøtet.