Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kurs i styrearbeid

Pensjonistforbundet Austrheim har vært på kurs i styrearbeid

Kurs i styrearbeid vart gjennomført på Kyrkjelydshuset.

Kurs i styrearbeid vart gjennomført på Kyrkjelydshuset.

Tysdag 26. september var kursdag for styret i Pensjonistforbundet Austrheim. Det er viktig for eit nyvald styre å setje seg saman med kurshaldar frå forbundet sentralt. På denne måten får vi inspirasjon og idear til vidare arbeid for laget. 

Takk til kursleiar Anne Grethe Skårdal og Egil Håland frå fylkesstyret.