Kunngjøring

Ekstraordinært årsmøte

Pensjonistforbundet Fana holder ekstraordinært årsmøte 6. september kl. 13:30 på Nesttun Eldresenter.

 1.  Godkjenning av innkalling

2.  Valg av møteleder

3.  Valg av referent

4.  Vedta forretningsorden

5.  Godkjenning av dagsorden

6.  Endring i styret

Velkommen!

Styret