Kunngjøring

Årsmøte 2023

Pensjonistforbundet Fana holder årsmøte 1. februar 2023

kl. 13:30 på Nesttun Eldresenter.

Ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene:

1.   Godkjenning av årsmelding for hovedforeningen

2.   Godkjenning av årsregnskap for hovedforeningen og arrangementskomitèen

3.   Innkomne forslag

4.   Bruk i 2023 av kapitalkonto (tidligere husfondkonto)

5.   Budsjett for 2023

6.   Valg

Forslag som en ønsker skal behandles på Årsmøte 2023 må være skriftlig og sendes til styret v/leder Knut Gullaksen:

Troldhaugvegen 52, 5232 Paradis eller e-post: k-gulla@online.no

Forslagsfrist: innen 10. januar 2023.

Velkommen!

Styret