Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kunngjøring

Årsmøte 2023

Pensjonistforbundet Fana holder årsmøte 1. februar 2023

kl. 13:30 på Nesttun Eldresenter.

Ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene:

1.   Godkjenning av årsmelding for hovedforeningen

2.   Godkjenning av årsregnskap for hovedforeningen og arrangementskomitèen

3.   Innkomne forslag

4.   Bruk i 2023 av kapitalkonto (tidligere husfondkonto)

5.   Budsjett for 2023

6.   Valg

Forslag som en ønsker skal behandles på Årsmøte 2023 må være skriftlig og sendes til styret v/leder Knut Gullaksen:

Troldhaugvegen 52, 5232 Paradis eller e-post: k-gulla@online.no

Forslagsfrist: innen 10. januar 2023.

Velkommen!

Styret