Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kun tre representanter over 67 år på Stortinget

Eldre er fortsatt underrepresentert på Stortinget. Kun 17 representanter er over 60 år. Bare en representant er over 70 år.

Til tross for at eldre over 60 år utgjør 30 prosent av velgerne, utgjør de kun 10 prosent av det nye Stortinget etter valget 13. september 2021.

Til tross for at eldre over 60 år utgjør 30 prosent av velgerne, utgjør de kun 10 prosent av det nye Stortinget etter valget 13. september 2021.

Gjennomsnittsalderen for nyvalgte representanter er 45 år. Det er likt som ved forrige valg i 2017. Selv om antall eldre i Norge øker hvert år og eldre utgjør en stadig økende andel av befolkningen, fortsetter eldre å være underrepresentert i folkevalgte organer. Det er en demokratisk utfordring.

– Alder er bare en av mange viktige egenskaper. Men det er nedslående å se at 850 000 personer over 67 år kun er representert av tre stortingsrepresentanter, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.

40- og 50-åringer bestemmer

Norge styres av aldersgruppa 40-59 år. Slik er det også etter valget i 2021. De utgjør kun 34 prosent av velgerne, men hele 59 prosent av Stortinget.

Til tross for at eldre over 60 år utgjør 30 prosent av velgerne, utgjør de kun 10 prosent av Stortinget.

Yngre eldre er likevel rimelig godt representert. Aldersgruppa 60-66 år utgjør 10 prosent av velgerne og 8 prosent av stortingsrepresentantene.

Det er eldre over 67 år som er veldig underrepresentert. De utgjør hele 20 prosent av velgerne, men kun 1,7 prosent av Stortinget.

Det er kun tre representanter over 67 år, og kun én over 70 år.

De tre over 67 år på det nye Stortinget blir f.v. Carl I. Hagen (Frp), Rasmus Hansson (MDG) og Per-Olaf Lundteigen (Sp). (Foto: Stortinget.no)

De tre over 67 år på det nye Stortinget blir f.v. Carl I. Hagen (Frp), Rasmus Hansson (MDG) og Per-Olaf Lundteigen (Sp). (Foto: Stortinget.no)

Eldstemann på Stortinget er Carl I. Hagen (77). Nest eldst er Per-Olaf Lundteigen (68 år) og tredje eldst er Rasmus Hanson (67). 

Ytterligere fire representanter vil bli eldre enn 67 år i løpet av stortingsperioden 2021 – 2025.

De yngste velgerne er også underrepresentert

Aldersgruppa 30-59 år er overrepresentert på Stortinget. Det er velgere under 30 år og over 60 år som er underrepresentert.

Personer under 30 år utgjør 19 prosent av velgerne, men kun 9 prosent av Stortinget. Yngste representant er 25 år. 

Rødt er yngst og Frp eldst

Rødts stortingsgruppe har laveste gjennomsnittsalder med 35 år, og Frp høyest med 47 år.

Alle andre partiers stortingsgrupper har gjennomsnittsalder over 40 år. Gjennomsnittsalderen for alle representanter er 45 år.