Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krigsseilerne i Holt pensjonistforening.

Frank Thorsen tok oss med inn i en verden som vi aldri håper vi får oppleve. I følge Krigsseilerregistret har over 60 000 mennesker været krigsseilere under andre verdenskrig.

Frank Thorsen forteller om Krigsseilerregisteret.

Frank Thorsen forteller om Krigsseilerregisteret.

Krigsseilerne i Holt pensjonistforening.

Frank Thorsen tok oss med inn i en verden vi håper aldri vi får oppleve. I følge Krigsseilerregistret har over 60 000 mennesker vært krigsseilere under andre verdenskrig. Av dem var30 000 nordmenn. De som har sett ”Krigsseileren”, vet mer om dette.

De fleste som kom heim etter krigen fikk en svært vanskelig hverdag. Dårlig økonomi, ingen støtte fra samfunnet, stor fare for misbruk av alkohol. Samfunnet rundt dem forsto dem ikke, rett og slett.

Takk Frank for din innsats omkring Krigsseilerregisteret.

Varaordfører Vidar Holmsen Engh, hadde en fortelling om Tvedestrand kommune gjennom de siste årene og hva vi kunne håpe/tenke om fremtiden. Ikke all verdens lyspunkter for noen deler i kommunen. Høy kommunal gjeld, og dermed redsel for høye renter. Høyere priser på alt, også lønninger. Høyere kostnader på energi.

Tross dette mener jo vi som pensjonister at noe må gjøres med de eldres kunnskap i den digitale verden. Enten opplæring eller digital hjelp. I dagens samfunn er vi hjelpeløse.

Viser til et brev Ingeborg Helene kom med;

Hei, Ingeborg Helene!

Du har tidligere mottatt kommunikasjon fra xxxxx med informasjon om at dine bankkontonummer må bekreftes med BankID, for å unngå at de blir slettet i xxxx.

Slike meldinger skaper ikke god følelse, når vi er hjelpeløse på data.

Publikum

Publikum

Publikum

Publikum

Publikum

Publikum

Varaordfører Vidar Holmsen Engh snakket om Tvedestrand kommune, og oppgavene der.

Varaordfører Vidar Holmsen Engh snakket om Tvedestrand kommune, og oppgavene der.