Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krever strakstiltak mot høye strømpriser

Dagens strømpriser er en alvorlig belastning for mange pensjonister. Landsstyret i Pensjonistforbundet er bekymret over situasjonen.

Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at gamle mennesker ikke klarer å ta vare på seg selv.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at gamle mennesker ikke klarer å ta vare på seg selv. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Det er viktig at de som sliter med å betale strømregningene får nødvendig økonomisk hjelp til å bevare liv og helse gjennom vinteren. Regjeringens tiltak er lite treffsikre og heller ikke tilstrekkelige.

Landsstyret i Pensjonistforbundet er bekymret over situasjonen og ber i et brev sendt til regjeringen ved finansministeren om at nye tiltak innføres nå, før det går ut over liv og helse. 

Tiltak - nå!

Vinterkulda har inntatt store deler av landet – og strømprisene har nådd nye rekordnivåer. Vi vet at mange eldre sparer på strømmen når prisene går opp. Innetemperaturen skal ikke synke mange gradene før det kan få fatale følger for gamle mennesker. Eldre får råd om å ha en innetemperatur på minst 20 grader. Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at de ikke klarer å ta vare på seg selv.

Derfor må det iverksettes nye tiltak nå, før det går ut over liv og helse.

Dagens prisnivå forsterker de sosiale forskjellene, og skaper usikkerhet for alle med lav inntekt. Det er en viktig politisk oppgave å sikre at prisen vi betaler for strømmen er bærekraftig sosialt og at det settes en øvre grense for hvor mye vi skal betale samlet for strømmen til vanlig forbruk.

Avgiftsfritak og bostøtte

Pensjonistforbundet ber om at det innføres avgiftsfritak for strøm opp til et gjennomsnittlig forbruk per husholdning, ved å kutte elavgiften og merverdiavgiften på strøm når prisene er høye. De nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, er unntatt disse avgiftene allerede. 

I tillegg bør det gis tilskudd til bostøttemottakere for å kompensere for strømregningen, slik det også tidligere har blitt gjort i perioder med høye strømpriser.

Landsstyret i Pensjonistforbundet har også kommet med en uttalelse om satsene for minste pensjonsnivå. Den kan du lese her.