Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krever julegratiale til landets minstepensjonister

Pensjonistforbundet Østfold ber minstepensjonistenes «sjefer» – stortingsrepresentantene – om å gi julegratiale til pensjonistene med lavest pensjon.

Kjære stortingsrepresentanter - gi minstepensjonistene julegratiale nå!

Kjære stortingsrepresentanter - gi minstepensjonistene julegratiale nå!

Pensjonene reguleres nå med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. En slik regulering gir de med høyest pensjonen størst økning og de med de laveste pensjonene minst økning.

Gjennom flere år har prosentvise oppgjør blitt kompensert med et ekstra kronebeløp til minstepensjonister. Denne kompensasjonen uteble i 2022. Og dette i et år med rekordstor prisøkning, noe som virkelig har forverret minstepensjonistenes økonomiske situasjon.

Pensjonistforbundet Østfold ber Stortinget nå om å hjelpe regjeringen med å innfri det de har lovet i Hurdalsplattformen. For i plattformen står det nemlig klart at minstepensjonen skal øke.

Pensjonistforbundet Østfold mener at stortingsrepresentantene i høy grad fortjener sin lønn, men vi mener derimot at ingen fortjener å måtte leve av en pensjon som utgjør knappe 18 % av denne lønna. Så kjære stortingsrepresentanter - gi minstepensjonistene julegratiale nå!

Pensjonistforbundet Østfold

Bjørn Eriksen

Leder