Konstituerende styremøte torsdag 21. mars 2022 Seniorsenteret

Nye styremedlemmer i Søgne pensjonistforening

Trond Reitan, varamedlem, Gerd Thorild Kjær, styremedlem. Solveig R.S. Mjaaseth, sekretær. Reidun Westergren, varamedlem Bjørn Egeli, varamedlem. Gudrun Gjertsen, varamedlem. 
Tormod Mjaaseth, leder. Bjørn Nilsen, kasserer. Arild E. Berge, nestleder.

Trond Reitan, varamedlem, Gerd Thorild Kjær, styremedlem. Solveig R.S. Mjaaseth, sekretær. Reidun Westergren, varamedlem Bjørn Egeli, varamedlem. Gudrun Gjertsen, varamedlem. Tormod Mjaaseth, leder. Bjørn Nilsen, kasserer. Arild E. Berge, nestleder.