Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Konkurranse for medlemmer i Holt pensjonistforening.

I våryren tar vi en test, se under.

Konkurranse:

1. Hvem var første leder i Holt pensjonistforening.

Thor Tveite

Arne Dalen

Ingebjørg Bunes

2. Når ble Holt pensjonistforening startet?

1977

1979

1981

3. Hvem har vært leder lengst i HP?

Ingeborg H Ausel

Ingebjørg Bunes

Knut Dalen

4. Hva er medlemsprisen pr år i dag?

160

270

410

5. Hvis du fikk 250000 i pensjon i fjor, hva får du i år?

255000

260000

265000

6. Hva heter lederen i Pensjonistforbundet?

Jan Davidsen

Harald O Norman

Ivar Netland

7.Hva heter Generalsekretæren i Pensjonistforbundet

Jan Davidsen

Harald O Norman

Ivar Netland

8. Hva heter lederen i Pensjonistforbundet Agder?

Helga Hjetland

Jens Høibø

Ivar Netland

9. Hvem er leder av Eldrerådet i Tvedestrand?

Arne Bjørnstad

Ragnar Lofstad

Steinar Nielsen

10. Hvem var siste sekretær i fylketslaget Aust Agder?

Torvild Valle

Roy Frimannslund

Ingrid Skårmo