Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

KONGEKRABBE-/REKEMÅLTID PÅ PENSJONISTEN - VELLYKKET FORSØK SIST TORSDAG ETTERMIDDAG.

Knapt 40 medlemmer var med på Pensjonistforeningens kongekrabbe-/rekemåltid på Pensjonisten torsdag den 14.09. Dette var en ide som 4 "gutter" hadde presentert for Styret. Deltagerne har uttrykt bare god-ord etter arrangementet. De 4 guttene har bestemt seg for å ta ansvaret for flere lignende arrangementer utover sesongen 23/24. Trond Haukland spilte sjømannsviser på trekkspill! Bildene er tatt av Karstein Kristiansen. Komiteen "4-gutter" er: Steinar Iversen, Karl Karlsen, Karstein Kristiansen og Nils-Edvard Olsen. Vi takker Styret som lot oss slippe til!

Ønsker velkommen

Ønsker velkommen

Trond Haukland på trekkspillet

Trond Haukland på trekkspillet