Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Konferanse om Folkehelse og Kultur

Storfint besøk på konferanse på Tyrifjord Turisthotell på Helsekonferanse

Espen Rostrup Nakstad var en populær foredragsholder på vårt møte i Vikersund 10. november 2022

Espen Rostrup Nakstad var en populær foredragsholder på vårt møte i Vikersund 10. november 2022

Pensjonistforbundet Buskerud arrangerte sin årlige Konferanse om Folkehelse og Kultur for Eldre på Tyrifjord Turisthotell 9. - 10. november 2022. Deltagerne kom fra våre lokalforeninger og eldrerådene i tidligere Buskerud og det var stor interesse for samlingen hvor 70 deltagere var samlet. Programmets hovedtema var "Hvordan kan vi bidra til å få et aldersvennlig samfunn? Dag 1 startet med May Janne Botha Pedersen, sykehusdirektør på Ringerike Sykehus etterfulgt av et flott foredrag fra Påførendealliansen, Anita Vatland. Det var mange i salen som kjente seg igjen fra sin egen hverdag som pårørende til enten ektefelle, samboer eller nære venner. Dagen ble avsluttet med Gina Nordby som hadde erfaring fra viktigheten av å være nær i forholdet til beboere på sykehjem. "Små møter store øyeblikk". Dag 2 var viet koronaen og Steinar Barstad snakket om "smittsomme sykehjem" og de kommunale helse-og omsorgstjenestene etter koronaen. Espen Rostrup Nakstad tok oss deretter igjennom hva vi har lært av pandemien og hva tar vi med oss videre. Vi ser alle nå at det er en oppblomstring i smitte, men Espen Rostrup Nakstad klarte på en flott måte å forklare situasjonen, roe ned forsamlingen og gi oss et flott foredrag på sin vanlige rolige og trygge måte. Dagen ble avsluttet med Berit Brørby, Leder i Rådet for et aldersvennlig samfunn. Det var godt med tid etter foredragene etter forsamlingen var veldig fornøyd. Det var også tid til en flott konsert på onsdag kveld og nydelig mat fra hotellet.

Saken blir oppdatert med presentasjoner fra foredragene