Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

KNARVIKMILAS PENSJONIST-SEMINAR - EN SUKSESS

23. august kunne Knarvikmila, i nært samarbeid med Pensjonistforbundet sentralt og i Hordaland, invitere pensjonister til Pensjonistseminaret. I 2020 måtte seminaret utgå, men i år kunne rundt 300 pensjonister samle seg til en spennende dag med innledninger av kjente personer og en valgduell mellom 8 partiers fremste kandidater til Stortinget fra Hordaland. Det er første gang en valgduell er lagt til Knarvikmilas Pensjonistseminar.

Generalsekretær Harald Olimb Norman, Pensjonistforbundet og fylkesleder Vigdis Ravnøy er klar for en lang dag på Knarvikmilas Pensjonistseminar og gleder seg over at rundt 300 pensjonister har fylt Knarvik Kyrkje for å få med seg innledninger, valgduell, kultur, trim og lunsj

Generalsekretær Harald Olimb Norman, Pensjonistforbundet og fylkesleder Vigdis Ravnøy er klar for en lang dag på Knarvikmilas Pensjonistseminar og gleder seg over at rundt 300 pensjonister har fylt Knarvik Kyrkje for å få med seg innledninger, valgduell, kultur, trim og lunsj

Lederen i Bømlo, Kristine Sele og 3 styremedlemmer fra Bømlo
Pensjonistforening hadde tatt turen til Knarvik

Lederen i Bømlo, Kristine Sele og 3 styremedlemmer fra Bømlo Pensjonistforening hadde tatt turen til Knarvik

Økonomiansvarlig  Oddrun Vabø og fylkessekretær Elisabeth Braut fra Pensjonistforbundet Hordaland lar med utdeling av effekter i forbindelse med forbundets krav om en tannhelsereform

Økonomiansvarlig Oddrun Vabø og fylkessekretær Elisabeth Braut fra Pensjonistforbundet Hordaland lar med utdeling av effekter i forbindelse med forbundets krav om en tannhelsereform

4 av politikerne venter på å ta plass på podiet;  KrF, AP, SV og Rødt

4 av politikerne venter på å ta plass på podiet; KrF, AP, SV og Rødt

Knarvikmila og Pensjonistseminarets  "far" Helge Brekke forteller om hvordan Knarvikmila ble til og utviklingen i 40  år

Knarvikmila og Pensjonistseminarets "far" Helge Brekke forteller om hvordan Knarvikmila ble til og utviklingen i 40 år

Fylkessekretær Elisabeth Braut hadde sørget for fine mapper

Fylkessekretær Elisabeth Braut hadde sørget for fine mapper

"Penger og verdier på bok" - tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen fortalte blant annet om sine erfaringer i livet

"Penger og verdier på bok" - tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen fortalte blant annet om sine erfaringer i livet

"Hvor står vi, hvor går vi, hvor kom vi fra" - Pensjonert NRK-profil
Christian Borch innledet og var møteleder fra morgen til lunsj

"Hvor står vi, hvor går vi, hvor kom vi fra" - Pensjonert NRK-profil Christian Borch innledet og var møteleder fra morgen til lunsj

Interessen for pensjonistkonferansen var stor også i år.

Interessen for pensjonistkonferansen var stor også i år.

Mandag 23. august var spenningen stor. Etter at det ikke det ikke var mulig å arrangere Pensjonistkonferansen i 2020 på grunn av pandemien, var både Knarvikmila og Pensjonistforbundet Hordaland spente på om pensjonistene igjen ville finne veien til dette spesielle seminaret som har vært arrangert 5 ganger.

Gleden var stor da den ene pensjonisten etter den andre trådte inn i Knarvik kyrkje, og som vanlig var eldre ute i god tid. Rundt 300 pensjonister deltok i år på Knarvikmilas Pensjonistkonferanse, og ble ønsket velkommen av ordfører i Alver kommune, Sara Sekkingstad. I løpet av formiddagen fikk pensjonistene høre innledninger de kjente seg igjen i, musikalske og muntre innslag ved Ottar Vik og Jens Brekke før de kunne velge hvor lang turvei de ønsket å gå før lunsjen, som ble servert i Nordhordlandshallen.

Formiddagens seminar ble ledet av tidligere NRK-profil Christian Borch, som også ga oss refleksjoner om Norge og en verden i dyp forandring.

Lege og professor Reidun Førde ga oss en tankevekkende innledning om verdispørsmål knyttet til det å bli gammel, og hun delte sine erfaringer fra arbeidet med medisinsk etikk.

Etter lunsj var det lagt inn en valgduell etter ønske fra Pensjonistforbundet Hordaland. De 9 partiene som er representert på Stortinget var inviterte og møtte med sine fremste kandidater, mens 1 parti ikke deltok.

Generalsekretær Harald Olimp Norman innledet til debatten om Pensjonistforbundets krav til politikerne. Han tok blant annet for seg forhandlingsretten, kommuneøkonomien, kultur, boligpolitikk, tannhelse, heltids- og deltidsstillinger.

Valgdebatten ble ledet av tidligere journalist med bakgrunn fra NRK og BT, Per Jon Odèen som gjorde en glimrende jobb med å få politikerne til å love å bidra til et aldersvennlig samfunn i tråd med Pensjonistforbundets krav/ønsker. Som ellers i politiske spørsmål kunne ikke politikerne svare ja til alt.

Fylkesleder Vigdis Ravnøy takket politikerne og ønsket dem godt valg 13. september og at Pensjonistforbundet Hordaland ønsker en god kontakt med Hordalandsbenken etter valget.

Deretter takket Ravnøy Knarvikmilas "far" for hans utrettelige arbeid med mila som i år er 40 år, og for et godt samarbeid med Pensjonistforbundet Hordaland for å få på plass en valgduell i 2021.

Ravnøy rettet også en takk til alle pensjonistene som hadde funnet veien til Pensjonistkonferansen og minnet dem om hva Pensjonistforbundet har oppnådd gjennom 70 års kamp for eldres levevilkår. Hun anmodet alle de som ennå ikke var medlemmer om å bidra til å gjøre forbundet større og enda mer slagkraftig. "Er du pensjonist er du ikke for ung til å bli medlem. Tvertimot kan du tidlig i pensjonsalderen være med å legge til rette for din egen alderdom - vi trenger alle et aldersvennlig samfunn" avsluttet hun med.