Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

KJENN DIN BYGD

Sørumsand pensjonistforening hadde busstur rundt i tidligere Sørum kommune, på både kjente og ukjente steder

"Kommandanten" klar for å guide på Blaker Skanse

"Kommandanten" klar for å guide på Blaker Skanse

I samarbeid med Blaker og Sørum historielag hadde vi ca 40 deltagere på busstur rundt i deler av bygda vår, 8. juni. Asbjørn Langeland fra historielaget var en dyktig guide, som fortale historien om steder vi stoppet, eller passerte. Det var gårder med historie fra 2 tusen år tilbake, det var stokkebåten, Norges eldste båtfunn. Sørum kirke, med historie fra 1100-tallet. Sudrheim-slekta, Norges rikeste familie fra 1200 til 1400- tallet. Slora mølle, som nå er restaurert av historielaget og Slora mølles venner, og som nå framstår slik som den ble bygget i 1908. Vi fikk guiding på gamle Vølneberg skole fra 1864, og også den er restaurert av historielaget. Siste stopp før lunsj ble Blaker Skanse der vi også fikk guiding av Odd Sars Olsen, Blaker skanses venner.

Vi fikk frisket om en del gammel kunnskap om bygda vår, Sørum, men fikk også mye ny kunnskap som var av stor interesse for vår medlemmer. Turen ble avsluttet med lunsj i forsamlingslokalet Bruvollen i Blaker.