Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kjell på stand for Arendal og Omegn Pensjonistlag

Stand i forbindelse med Arendal kommunes fest for 78åringer.

Kjell på plass med vervemateriell.

Kjell på plass med vervemateriell.

Dette er ett årlig arrangement så det en mulighet som kommer igjen