Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kirkenes Næringshage presenterte sitt syn på fremtidens Sør-Varanger - bra fremmøte

Daglig leder i Kirkenes Næringshage, Niels Røine, presenterte sine tanker på medlemsmøte i pensjonistforeningen onsdag den 24.05.23. Interessant - og mange gode kommentarer fra medlemmene. Viktig for oss pensjonister at vi har et velfungerende lokalsamfunn og hvor kommunen har nok personell i jobb innen eldreomsorg og barnehager!