Kirkenes Næringshage presenterte sitt syn på fremtidens Sør-Varanger - bra fremmøte

Daglig leder i Kirkenes Næringshage, Niels Røine, presenterte sine tanker på medlemsmøte i pensjonistforeningen onsdag den 24.05.23. Interessant - og mange gode kommentarer fra medlemmene. Viktig for oss pensjonister at vi har et velfungerende lokalsamfunn og hvor kommunen har nok personell i jobb innen eldreomsorg og barnehager!