Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kasserer Atle Lerøy ble hedret som æresmedlem av Fana Pensjonistforening.

Æresmedlem tildeling i Fana Pensjonistforening

Kasserer Atle Lerøy ble hedret som æresmedlem av Fana Pensjonistforening. Han ble overrakt diplom, nål og blomster av leder Knut Gullaksen.

Kasserer Atle Lerøy ble hedret som æresmedlem av Fana Pensjonistforening. Han ble overrakt diplom, nål og blomster av leder Knut Gullaksen.