Kasserer Atle Lerøy ble hedret som æresmedlem av Fana Pensjonistforening.

Æresmedlem tildeling i Fana Pensjonistforening

Kasserer Atle Lerøy ble hedret som æresmedlem av Fana Pensjonistforening. Han ble overrakt diplom, nål og blomster av leder Knut Gullaksen.

Kasserer Atle Lerøy ble hedret som æresmedlem av Fana Pensjonistforening. Han ble overrakt diplom, nål og blomster av leder Knut Gullaksen.