Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

KARL KARLSEN TILDELT HEDERSTEGN FOR LANG OG TRO INNSATS I KIRKENES PENSJONISTFORENING

Et enstemmig Årsmøte vedtok den 28.06.21 å tildele Karl Karlsen Pensjonistforbundets hederstegn.

Karl Karlsen th ble hedret av Årsmøte den 28.06.21. Foto: Roald Basma

Karl Karlsen th ble hedret av Årsmøte den 28.06.21. Foto: Roald Basma

Årsmøte 2021 tildeler Hederstegnet m diplom og hedersmerke for lang og tro tjeneste i Kirkenes Pensjonistforening til:

Karl Karlsen.

Begrunnelse: Karl har vært engasjert i Pensjonistforeningen over lang tid. Han har vært varamedlem i styret og med i husstyret. De siste 4 årene har han vært styremedlem samt leder i Husstyret. Han har hatt en veldig god hånd på styringen av Pensjonisten – det være seg driften, utleie og vedlikehold/oppgradering. Som styremedlem har han tatt på seg oppdrag som vinlotteri, basarer mv. Dette er alle viktige saker for at foreningen skal kunne opprettholde sin aktivitet og renomme. Vi tar hatten av for hans engasjement – alt til gavn for foreningen!

Vi takker for innsatsen! Vi håper du fortsatt vil være et fast midtpunkt på Pensjonisten.