Karasjok pensjonistene på dagstur til Kautokeino

Med nesten fullastet buss dro vi på besøk til nabobygda, der ble vi tatt godt i mot av Kautokeino pensjonistene. Turen ble finansiert med midler fra Statsforvalterens koronamidler.

Juhls sølvsmie i Kautokeino, etablert i 1959, den første sølvsmia i Finnmark.

Juhls sølvsmie i Kautokeino, etablert i 1959, den første sølvsmia i Finnmark.

Sunniva Juhls hadde en orientering om samlingene i smia

Sunniva Juhls hadde en orientering om samlingene i smia

Her var virkelig mye fint å se, sølvsmykker, kunstverk, arkitektur, tekstiler, gjenstander fra fjerne himmelstrøk.

Gjestene beundrer gjenstandene til Juhls

Gjestene beundrer gjenstandene til Juhls

Her var mye flott kunst

Her var mye flott kunst

Gjengen samlet utenfor Samisk høgskole, Diehtosiida.

Gjengen samlet utenfor Samisk høgskole, Diehtosiida.

Bibliotekaren på høgskolen viser bruken av joikearkivet, her er det meste av samisk joik samlet digitalt.

Bibliotekaren på høgskolen viser bruken av joikearkivet, her er det meste av samisk joik samlet digitalt.

Her fikk gjestene se styrerommet i høgskolebygget

Her fikk gjestene se styrerommet i høgskolebygget