Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

KALENDER 2023.

Lundekalenderen

Kalenderen er nå i salg. Det er 9 klasse som går fra dør til dør
og selger kalenderen i år. Blir også lagt ut for salg på Lundetunet
og Lunde Bok & Papir.

Kalenderen er nå i salg. Det er 9 klasse som går fra dør til dør og selger kalenderen i år. Blir også lagt ut for salg på Lundetunet og Lunde Bok & Papir.