Juster vaksinestrategien

Koronasituasjonen i store deler av Viken har blitt ytterligere forverret som følge av oppblomstringen av muterte virusvarianter, noe som har ført til innføring av de strengeste tiltakene under pandemien så langt i store deler av vårt fylke og i Osloregionen. Det er stor usikkerhet om den videre utviklingen i ukene fremover.

Nedstengning av samfunnet har også vært mer omfattende og inngripende i denne regionen, enn i store deler av landet ellers. En nedstengning som også rammer mange av oss eldre.

Det har den siste tiden kommet signaler om at smittestrategien kan justeres, på bakgrunn i geografiske forskjeller i smittetrykket.

For å begrense smitteveksten i landet, er vi av den formening at vaksinestrategien bør ta hensyn til at eldre i områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare ved økning i smitten.

Vi er gjort kjent med at rundt to av tre smittede og døde med kjent bosted i Norge, kommer fra vår region.

Pensjonistforbundet Østfold er helt enige i prioriteringen som er gjort mellom aldersgrupper, men oppfordrer til at vaksinering i områder med høy smitte og dødelighet prioriteres.

Da vi har erfaringer om at mange eldre ikke er tilgjengelig på SMS eller e-post, ber vi også om at det tas inn i strategien at kommunene må forplikte seg til å kontakte eldre som ikke nås digitalt, med telefon eller på andre måter.

Pensjonistforbundet Østfold

Bjørn Eriksen

Fylkesleder