Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Juster vaksinestrategien

Koronasituasjonen i store deler av Viken har blitt ytterligere forverret som følge av oppblomstringen av muterte virusvarianter, noe som har ført til innføring av de strengeste tiltakene under pandemien så langt i store deler av vårt fylke og i Osloregionen. Det er stor usikkerhet om den videre utviklingen i ukene fremover.

Nedstengning av samfunnet har også vært mer omfattende og inngripende i denne regionen, enn i store deler av landet ellers. En nedstengning som også rammer mange av oss eldre.

Det har den siste tiden kommet signaler om at smittestrategien kan justeres, på bakgrunn i geografiske forskjeller i smittetrykket.

For å begrense smitteveksten i landet, er vi av den formening at vaksinestrategien bør ta hensyn til at eldre i områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare ved økning i smitten.

Vi er gjort kjent med at rundt to av tre smittede og døde med kjent bosted i Norge, kommer fra vår region.

Pensjonistforbundet Østfold er helt enige i prioriteringen som er gjort mellom aldersgrupper, men oppfordrer til at vaksinering i områder med høy smitte og dødelighet prioriteres.

Da vi har erfaringer om at mange eldre ikke er tilgjengelig på SMS eller e-post, ber vi også om at det tas inn i strategien at kommunene må forplikte seg til å kontakte eldre som ikke nås digitalt, med telefon eller på andre måter.

Pensjonistforbundet Østfold

Bjørn Eriksen

Fylkesleder