Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Julemøte på Cafe Skognstuene

Onsdag 8. desember 2021 kl 11:30 - 14:00

Aktivitetsdag

Aktivitetsdag

Aktiviteter:

Åpning ved leder Jon L. Gjemble

Foredrag om en reise ved Egil Brende

Julesanger - Rigmor Brende ved pianoet

Vi spiser juletallerken med dessert og kaffe for kr 400.

Påmelding til Evelyn på tlf 995 82 394 senest 01.12.21