Julemøte på Cafe Skognstuene

Onsdag 8. desember 2021 kl 11:30 - 14:00

Aktivitetsdag

Aktivitetsdag

Aktiviteter:

Åpning ved leder Jon L. Gjemble

Foredrag om en reise ved Egil Brende

Julesanger - Rigmor Brende ved pianoet

Vi spiser juletallerken med dessert og kaffe for kr 400.

Påmelding til Evelyn på tlf 995 82 394 senest 01.12.21