JULEMØTE

?

Vi inviterer medlemmene til julemøte i Folkets hus 28.11 kl. 12.00

Servering og underholdning

Påmelding til telefon 980 58 425 eller mail: solv-be2@online.no innen 20.11