Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Julelunsj med Bergen pensjonistforening

Torsdag 9. desember kl 15:00 i Scandic hotell, Håkonsgaten.

...

...

Bergen Pensjonistforening inviterer til julelunsj 9. des kl. 1500 på Scandic hotell i Håkonsgaten. 

Egenandelen er på kr 100 og betales inn til konto 3208 24 42838 innen 25. nov.

Merk innbetaling "Navnet ditt +Jul21". 

Mottatt innbetaling innen fristen er påmeldingen.

Velkommen til en hyggelig førjulssamling!

Vennlig hilsen

Styret Bergen Pensjonistforening