Julehilsen fra Brumunddal pensjonist forening

Rolv Baadshaug

Rolv Baadshaug

                                                                                                                          

                     JULEBREV TIL PENSJONISTFORENINGENE I HEDMARK.

DA HAR DET GÅTT ET ÅR IGJEN. EI NY JUL OG ET NYTT ÅR BANKER SNART PÅ DØRA. DET ER IGJEN TID FOR Å SENDE EN JULEHILSEN TIL VÅRE FORENINGER OG MEDLEMMER.

ETTER EN KORT PERIODE MED GJENNÅPNING OG OPTIMISME ER VI NÅ TILBAKE TIL EN SITUASJON MED TILTAK OG BEGRENSNINGER I SAMVÆRS-OG MØTEFORMER FOR Å BEGRENSE SMITTESPREDNING. MANGE AV FORENINGENE RAKK BÅDE Å ARRANGERE OPPLEVELSESTURER OG GODE SAMMENKOMSTER MED MATOPPLEVELSER OG UNDERHOLDNING. ANDRE ER I DEN FORTVILEDE SITUASJON AT ALL PLANLEGGING VAR GJORT. INVITASJONER VAR SENDT OG ALT VAR KLART TIL Å GJENNOMFØR SELVE ARRANGEMENTET. SÅ KOM NEDSTENGINGSRESTRIKSJONENE. ALLE TRODDE VEL AT DET I DENNE SITUASJONEN VAR MULIG Å UTSETTE ARRANGEMENTET OG AT MIDLENE DET VAR GITT TILSAGN OM FRA STATSFORVALTEREN KUNNE OVERFØRES TIL NESTE ÅR. SÅ ENKELT ER DET TYDELIGVIS IKKE. SVARET FRA STATSFORVALTEREN SÅ LANGT TILSIER AT INNVILGEDE MIDLER MÅ BRUKES I ÅR OG IKKE ER OVERFØRBARE TIL 2022. DET SKAPER PROBLEMER FOR FLERE FORENINGER I HEDMARK. SPØRSMÅLET ER REIST OVERFOR FORBUNDET SENTRALT. VI MÅ BARE AVVENTE EN ENDELIG AVKLARING.

MEDLEMSSITUASJONEN I HEDMARK ER POSITIV. DET REGISTRERES STADIG NYINNMELDINGER, MEN SAMTIDIG HAR VI ET NATURLIG FRAFALL. MANGE MEDLEMMER HAR OGSÅ UNLATT Å BETALE KONTIGENTEN SISTE ÅRET. DET KAN HA MANGE ÅRSAKER, MEN DEN LANGE PERIODEN MED NEDSTENGING OG LITEN LOKAL AKTIVITET ER SIKKERT EN VIKTIG ÅRSAK. VI HADDE DERFOR SETT FRAM TIL GJENNÅPNINGEN OG MULIGHETEN FOR NORMAL AKTIVITET IGJEN, MEN SLIK GIKK DET ALTSÅ IKKE. NÅ ER VI TILBAKE I EN USIKKER SITUSJON. DET BLIR SPENNENDE Å TELLE OPP MEDLEMSTALLET VED UTGANGEN AV ÅRET!

PRIORITET NUMMER 1 I 2022 MÅ BLI MEDLEMSPLEIE OG VERVING. MEDLEMSPLEIEN OG KONTAKT MED MEDLEMMENE UTE I FORENINGENE MÅ TILPASSES DE TIL ENHVER TID GJELDENDE SMITTEVERNREGLER. GOD KONTAKT MED DE LOKALE MYNDIGHETER ER VIKTIG.

KONTINUERLIG VERVING MÅ VÆRE EN HOVEDAKTIVITET I ALLE FORENINGER. DET ER VIKTIG Å FÅ MED YNGRE PENSJONISTER I FORENINGENE. FRA FORBUNDETS OG LANDSTYRETES SIDE ER DET SATT SOM ET MÅL  Å OPPNÅ EN NETTO MEDLEMSVEKST I 2022 PÅ 10 PROSENT! DET VIL KREVE INNSATS AV OSS ALLE. BÅDE FRA FORBUNDET SENTRALT OG FRA OSS I FYLKESSTYRET ER VI INNSTILT PÅ Å BISTÅ I DETTE ARBEIDET, MEN HOVEDJOBBEN MÅ GJØRES LOKALT. DET ERDERFOR VIKTIG AT MAN TAR EN KIKK PÅ SINE HANDLINGSPLANER FOR Å FØLGE OPP DETTE. FOR Å FÅ MED YNGRE PENSJONISTER ER NOK MØTEFORMEN VIKTIG. DET KAN VÆRE EN IDE Å ANNONSERE ÅPNE MØTER  MED INNLEDERE OG UNDERHOLDNING SOM HAR APELL OGSÅ TIL YNGRE PENSJONISTER. VÅRT VIKTIGSTE VERVEARGUMENT MÅ VÆRE Å MARKEDSFØRE PENSJONISTFORBUNDET SOM PENSJONISTENES FAGFORENING! ETTER GJENNOMBRUDDET VI FIKK I VÅRENS OPPGJØR MÅ VI UTNYTTE DETTE.

FYLKESSTYRET HAR SÅ LANGT LAGT TIL GRUNN AT VI KAN GJENNOMFØRE ET ORDINÆRT FYSISK ÅRSMØTE DEN 29. OG 30 MARS NESTE ÅR. PANDEMIUTVIKLINGEN OG RESTRIKSJONENE FRAMOVER VIL VISE HVORVIDT DET BLIR MULIG. VI MÅ BARE FØLGE UTVIKLINGEN. JEG OG STYRET ØNSKER DERE ALLE LYKKE TIL I VIKTIG ARBEID. TAKK FOR AT DERE STÅR PÅ!

          GOD JUL OG GODT NYTT ÅR TIL ALLE!

JAN TYRIBERGET                                                                                            MARIANNE GJERSTAD

FYLKESSTYRELEDER                                                                                     FYLKESSEKRETÆR