Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Jubileumsarrangement

Et vellykket 50-års arrangement på Søgne Seniorsenter!

Middagen er servert og gjestene prater og koser seg. Bilde: Anne Lise Riseng.

Middagen er servert og gjestene prater og koser seg. Bilde: Anne Lise Riseng.

Festsalen på Søgne seniorsenter er pyntet med blått og oransje, fargene til 50-års Jubieumsskriftet.

Festsalen på Søgne seniorsenter er pyntet med blått og oransje, fargene til 50-års Jubieumsskriftet.

Dagfinn Haarr startet opp kvelden, med en snert av humor i det alvorsfylte innlegget han serverte.

Dagfinn Haarr startet opp kvelden, med en snert av humor i det alvorsfylte innlegget han serverte.

Komiteen i Søgne pensjonist forening har forberedt kvelden godt, langbord med hvite duker 
og blomster tar imot festkledde gjester. Foto: Anne Lise Riseng.

Komiteen i Søgne pensjonist forening har forberedt kvelden godt, langbord med hvite duker og blomster tar imot festkledde gjester. Foto: Anne Lise Riseng.

Seniorer koser seg sammen. Bilde: Anne Lise Riseng.

Seniorer koser seg sammen. Bilde: Anne Lise Riseng.

Komiteen er klar for å servere gjestene biff stroganoff. Bilde: Anne Lise Riseng.

Komiteen er klar for å servere gjestene biff stroganoff. Bilde: Anne Lise Riseng.

Kristina J. Moi og Torstein Andersen ledet sangen. Bilde: Anne Lise Riseng.

Kristina J. Moi og Torstein Andersen ledet sangen. Bilde: Anne Lise Riseng.

Alle var med på allsang, sanghefter ble delt ut. Jubileumsskrift ble delt ut til alle gjestene.
 Bilde Anne Lise Riseng.

Alle var med på allsang, sanghefter ble delt ut. Jubileumsskrift ble delt ut til alle gjestene. Bilde Anne Lise Riseng.

Bjørn Egeli loset oss trykt gjennom kvelden. Bilde: Anne Lise Riseng.

Bjørn Egeli loset oss trykt gjennom kvelden. Bilde: Anne Lise Riseng.

Fra forbundet kom Ingrid Wisløff Jæger, her sammen med leder av Søgne Pensjonistforening, 
Tormod Mjaaseth. Bilde: Anne Lise Riseng.

Fra forbundet kom Ingrid Wisløff Jæger, her sammen med leder av Søgne Pensjonistforening, Tormod Mjaaseth. Bilde: Anne Lise Riseng.

Fra forbundet, Ingrid Wisløff Jæger studerer det flotte Jubileumsskrivet. Bilde:Anne Lise Riseng.

Fra forbundet, Ingrid Wisløff Jæger studerer det flotte Jubileumsskrivet. Bilde:Anne Lise Riseng.

Søgne pensjonistforening 50 år etter oppstart ved Søgne Seniorsenter. 
Fra venstre leder Tormod Mjaaseth, Reidun Westergren, Arild Berge, Bjørn Nilsen, Gudrun Gjertsen.
Solveig Mjaaseth, Trond Reitan, Bjørn Egeli er også med i styre, men ikke i bilde. 
Bilde: Anne Gunn Pedersen, Fritidsnytt.

Søgne pensjonistforening 50 år etter oppstart ved Søgne Seniorsenter. Fra venstre leder Tormod Mjaaseth, Reidun Westergren, Arild Berge, Bjørn Nilsen, Gudrun Gjertsen. Solveig Mjaaseth, Trond Reitan, Bjørn Egeli er også med i styre, men ikke i bilde. Bilde: Anne Gunn Pedersen, Fritidsnytt.

Jubileumsskrift Søgne Pensjonistforening. 
Forsiden med bilde av «Fruen fra havet, Sol» som Vidar Ertzeid
har bidratt med. 
Og med foreningens farge, oransje og glanset forside ble det 25 siders fine heftet, redigert og forfattet av 
Anne Lise Riseng, godt mottatt.

Jubileumsskrift Søgne Pensjonistforening. Forsiden med bilde av «Fruen fra havet, Sol» som Vidar Ertzeid har bidratt med. Og med foreningens farge, oransje og glanset forside ble det 25 siders fine heftet, redigert og forfattet av Anne Lise Riseng, godt mottatt.

Vedlegg

Jubileumsskriftet som PDF-fil.

Sgne Pensjonistforening 50 ar_trykk.pdf.pdf
Forfatter og skribent Anne Lise Riseng.

Forfatter og skribent Anne Lise Riseng.

Da ca 80 festkledde gjester hadde funnet sin plass ønsket Bjørn Egeli velkommen og presenterte kveldens kåsør, Dagfinn Haarr. Publikum fikk høre et foredrag om hva man kan gjøre for å forebygge og vedlikeholde god helse. Med sin lune humor pekte han på aktiviteter som er viktig for hjerne og kropp og, fortsetter han… «Det vi gjør just nå, sosialt fellesskap.» Stikkord fellesskap, sosiale møteplasser, fysisk aktivitet, i tillegg til riktig mat er sex viktig for hjernen og for å motvirke demens.

Bjørn Egeli presenterte forfatter og skribent Anne Lise Riseng og sammen snakket de om Jubileumsskriftet Søgne pensjonistforening. Alt arbeidet som ligger bak, dypdykk i Søgne og Sogndalen Fritidsnytt, Søgne og Sogndalen Budstikke, Fædrelandsvennen, møteprotokoller fra Søgne Pensjonistforening, Pensjonistforbundet hjemmeside. Sist men ikke minst den håndskrevne avisen «Kveldsol» som startet opp samtidig som foreningen startet. Et stort arbeid ligger i det 25 siders fine Jubileumsskriftet.

Fra Pensjonistforbundet kom Ingrid Wisløff Jæger med hilsen fra Pensjonistforbundet, leder av Søgne pensjonistforening, Tormod Mjaaseth fikk blomster og god ord.

Tormod Mjaaseth har ledet foreningen i de siste 6 år, og besøkstallet har økt jevnlig. En gang i måneden møter medlemmer opp og programmet er variert, foredrag som kan handle om alt fra økonomi, politikk til data. God musikalsk underholdning gir glede, til smørbrød og kaffe glir samtalen godt blandet medlemmene, åresalg er populært, mange går glade hjem med gevinst. Foreningen er med på å løfte et aldersvennlig samfunn frem.

50-års jubileumskvelden for Søgne Pensjonist forening er nå et minne som går inn i rekken etter de som startet opp i 1973.