Jubileum !

Sauland Pensjonisitlag 70 år i 2021

Jubileet ble markert i Sauland Menighetshus den 19.10.21

Jubileet ble markert i Sauland Menighetshus den 19.10.21

Leder til Sauland Pensjonistlag Geir Johannes Hagen åpna festen med å referere til 21 April 1951, stiftelse av alderstrygdforeningen i bedehuset i Sauland av bygdas alderstrygda fra Heddal og Notodden.

Formann i alderstrygdede og pensjonisters Landsforbund Halvor Skåttet, Kolsrud og Neri Rønningen og Eilev Odden.

Under valget blei det valgt nye formann O.N. Dalen. kasserer T.O. Deikås og sekretær Anders Blomhaug.

Det er koselig stad å være i. Bra med fremmøte ca 30 personer,god mat , kaffe og bløtkake .

Kom spørsmål fra salen, kanskje det skulle vært medlemskontingent for ektepar .

Ordføreren blei invitert, så var det også musikk med dyktig kvinnelig pianist og i tillegg Slettas orkester for jubileumet.

Jeg har oppfordret medlemmene til å rekruttere flere medlemmer til laget, jo flere medlemmer, jo sterkere blir vi.

Informert om datakurser i regi av pensjonistforbundet Telemark og pensjonistforbundet sentralt jobber videre med tannhelse og pensjonsregulering .

Leder av Sauland pensjonistlag takker forbundet sentralt og pensjonistforbundet Telemark for oppmerksomheten.

Ref Tahar Haddad