Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Invitasjon til busstur

Langesund Pensjonistforening inviterer alle pensjonister i Bamble til busstur med LB-tur 11. mai. Pris kr 1.200,- ved minimum 25 personer, max 50 personer. Bindende påmelding til Bjørn O. Bjørnsen innen 25. april, mobilnr. 907 65 984. Se informasjon under.