Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Invitasjon til åpent folkemøte

Troms pensjonistforening inviterer til åpent folkemøte fredag 1. september kl. 11-14.00 om dagens og fremtidens utfordringer og løsninger for god helsetjeneste for eldre. Møtet er på Radisson Blu Hotel Tromsø

Det blir foredrag ved Helse Nord, innlegg ved Norsk sykepleierforbund og innlegg fra fylkespartkandidater.

Plenumsdebatt. Enkel servering.