Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Interessant møte på Velferdssenteret

Torsdag 20. oktober hadde vi besøk av Harald O. Norman, tidligere generalsekretær, nå seniorrådgiver i Pensjonistforbundet. Han innledet om de utfordringene dagens, og framtidige pensjonister står overfor. Pensjonistforbundet har nå to generasjoner pensjonister. Det er de som er 90 + og deres barn. Utfordringen for forbundet er å fange interessen for hele spektret av pensjonister. Han snakket også om folketrygdens utfordringer, både for oss som dagens mottakere av folketrygd, og våre barns folketrygd. I 2010 ble det gjennomført store endringer i folketrygden, som vil gi store negative endringer i ytelsene fra folketrygden. Alderstrygden for de som kun har folketrygd, og eventuell en dårlig tjenestepensjonsytelse blir utfordrende. Ellers som han formulerte det; "Jeg tør nesten ikke tenke på mine barn, og barnebarns folketrygdytelse, med de innstrammingene som er gjennomført. Utfordringen for Pensjonistforbundet er å gjøre oss relevante også for de unge pensjonistene. Derfor vil vi blant annet ha teknologiambassadører i alle kommuner. Både for å ta i bruk, men ikke minst få teknologi som er relevant og brukbar for pensjonistene. I tillegg vil vi også ivareta de som ikke behersker den nye teknologien. Han pekte også på hvor viktig å ha backup om strømmen går. Han fortalte blant annet om et heldigitalt hus i Risør som ble helt umulig å komme seg inn i, når strømmen gikk. Backup er altså helt nødvendig. Endel ser på pensjonister kun som er utgiftspost. Gir det et riktig bilde? Til det svarte Harald et rungende NEI!. Det er gjort beregninger av verdien av alt frivillig organisert arbeid som pensjonister gjør. Det utgjør 30 milliarder årlig. I tillegg har det vært gjort beregninger i forhold til alt ikke-organisert frivillig arbeid pensjonister gjør. Det utgjør nærmere 10 milliarder årlig. Dette arbeidet er med på å forhindre ensomhet og utenforskap. Konklusjonen vår er, pensjonister er en verdifull ressurs. Det vil du som ønsker å være med å bidra, kunne oppleve, ved å bli med i pensjonistforbundet. Vi møtes på Velferdssenteret tredje torsdag i måneden. På det neste møtet vil vi få besøk av demenskoordinatoren i Kragerø som vil fortelle om sitt arbeid. Det vil også bli underholdning av Kolbjørn Martinsen - som blant annet synger Evert Taube - og Cornelis Vreeswijk.

Fotograf Harald O. Norman

Fotograf Harald O. Norman