Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Innspelsmøte i regi av eldrerådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing

Korleis skal Øygarden kommune utvikla seg for å bli eit inkluderande og aldersvenleg samfunn?

Trude Drevland

Trude Drevland

Ordførar og Trude Dreveland vil opna arrangementet, og blant anna snakka om korleis vi kan skapa eit samfunn som er godt å leva og bu i for alle. Arrangementet vert avslutta med musikalsk innslag ved Endre Nordvik.

Eldrerådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing inviterer deg som innbyggar til innspelsmøte 10. april. Kommunen arbeidar med samfunnsdelen til kommuneplanen, og her er det viktig for oss å få dine innspel om korleis vi kan bygga eit samfunn som er inkluderande for innbyggarar i ulike livsfasar og livssituasjonar. Dette handlar blant anna om:

  • Korleis kan vi saman skapa eit samfunn som er inkluderande for alle, uavhengig av alder og helse?
  • Kva treng du for å ha god livskvalitet i din kvardag?
  • Korleis kan vi arbeida saman for eit godt lokalsamfunn?
  • Kva skal til for at du vert meir engasjert i utvikla av Øygarden?

Påmeldingsfrist 8. april.

Takk for din påmelding. Du vil få tilsendt program og lenke til arrangementet til e-post adressa du har oppgitt. Dette vil du motta nokre dagar før arrangementet.

Her finn de informasjon om arrangementet og lenke til påmelding.

De kan også sjå arrangementet på kommunen sine Facebook-sider.