Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Innkalling til pressekonferanse

Pensjonistalliansen

Pressemelding

Pensjonistalliansen i Sandnes

Pensjonistalliansen, et samarbeid mellom pensjonistorganisasjonene i Sandnes, ble etablert 21, oktober 2022.

Formålet med å etablere et samarbeid er at vi ønsker å framstå enhetlig og på den måten fremme saker som gjelder levevilkår for pensjonister i Sandnes.

Samarbeidet kom i gang etter en invitasjon fra Frivilligsentralen i Sandnes v/Bjarte Bjørnsen til et felles møte for å presentere den nye Frivilligsentralen i Langgata 76.

Formelt etablerte vi «Pensjonistalliansen i Sandnes» 21.oktober 2022. Alliansen harutarbeidet et «Plandokument 2023 – 2025 - Anbefalinger til Sandnes kommune». Plandokumentet vil bli lagt fram for kommunens politiske ledelse:

Fredag 12 mai 2023 kl 1000 på Frivilligsentralen Langgata 76.

Følgende organisasjoner står sammen om Plandokumentet:

Pensjonistforbundet, Fagforbundet «Vi over 60», Eldrerådet, Senior Norge, SanitetsforeningenSandnes og Datastuen.

Landsforbundet for Offentlige Pensjonister (LOP) har deltatt i utarbeidelse av dokumentet og støtterPlandokumentet.

Mvh

Jan Torgersen

Leder av Pensjonistalliansen