Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Innkalling til årsmøte i Skogn Pensjonistlag

På Skogn Helsetun onsdag 22. februar 2023 kl 1200-1400.

Husk å meld deg på til Inger på tlf 474 15 996 innen 20.02.23

Husk å meld deg på til Inger på tlf 474 15 996 innen 20.02.23