Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Innkalling til årsmøte den 29. februar

Sted: Storstua Forsmannsenteret klokken 17:00.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Pensjonistforbundet Sandefjord 29.februar 2024

Storstua Forsmannsenteret klokken 17:00.

Dagsorden:

1.     Åpning

2.     Konstituering

3.     Årsberetning

4.     Regnskap

5.     Innkomne forslag

6.     Aktivitetsplan

7.     Budsjett

8.     Valg

9.     Avslutning

1.Åpning ved Liv Krossøy

2.Konstituering:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Styrets forslag: Møteleder: Johnny Olsrud

                         Referent: John Arne Jensen

3.Årsberetning:

v/sekretær

4.Regnskap:

v/kasserer

5.Innkomne forslag:

Fem forslag legges fram på årsmøtet.

6. Aktivitetsplan:

7.Budsjett:

8. Valg:

Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet

Valg av valgkomité - styrets innstilling:

Arild Nome, leder

Marianne Borlaug

Valg av delegater til årsmøte i Fylkesavdelingen, styrets forslag:

·        Liv Krossøy

·        Ann-Magrit Berge

·        John Arne Jensen

9.Avslutning: