Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Innkalling til årsmøte 2024

ONSDAG 14.FEBRUAR 2024 KL.17.30 PÅ SENIORSENTERET VESTBY.

DAGSORDEN:

Åpning

Konstituering

·       Godkjenning av innkalling og dagsorden

·       Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

Styrets årsberetning for 2023

Regnskap for 2023

Innkomne forslag

  • Endringer av styrets sammensetning

Budsjett for 2023

Valg av leder, kasserer og styre- og varamedlem og revisor

Valg av valgkomité 2 medlemmer

Valg av delegater til fylkesårsmøtet i Akershus

Avslutning

Sakspapirer fås tilsendt digitalt ved henvendelse til tlf. 93228024 eller e-post pensjonistforbundetvestby@gmail.com

Vestby 30.januar 2024

Styret