INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret har vedtatt å innkalle til årsmøte TIRSDAG DEN 28.02 KL 11 PÅ PENSJONISTEN. Saksliste i hht vedtektene. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende innen 17.02 Forslag til kandidater til hederstegn må være Styret i hende innen 17.02. Vel møtt! Styret