Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret har vedtatt å innkalle til årsmøte TIRSDAG DEN 28.02 KL 11 PÅ PENSJONISTEN. Saksliste i hht vedtektene. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende innen 17.02 Forslag til kandidater til hederstegn må være Styret i hende innen 17.02. Vel møtt! Styret