Ingen store forandringer i styret 2023

Det nye styret består av:

Styremøte i pensjonistforbundet.
Foto: Olav Brennesvik

Styremøte i pensjonistforbundet. Foto: Olav Brennesvik

Leder: Gerd Skovdal

Nestleder: Margareth Gjersø

Kasserer: Eva Randi Byrialsen

Styrerepresentant: Torill Ottesen

Styrerepresentant: Arnold Johansen

Styrerepresentant: Thor Marthinussen

Vararepresentant: Engebreth Tofteberg

Vararepresentant: Nora Weel