Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ingen julegaver fra politikerne

85 medlemmer deltok på årets julefest, men de fikk ingen julegaver av politikerne.

85 medlemmer deltok på årets julemøte (Foto: Tor Andersen)

85 medlemmer deltok på årets julemøte (Foto: Tor Andersen)

- Det må bygges flere omsorgsboliger – og Holmen 2 og 3 og 4 vil måtte komme etter hvert, her i sentrum og og andre steder, sa varaordfører Bjørnar Laabak da han besøkte julemøtet til Pensjonistforbundet Fredrikstad mandag 27. november sammen med leder av Helse- og velferdsutvalget, Anne Undahl.

De kom ikke inn på noen konkrete politiske problemer i helse- og velferdssektoren, men snakket mer generelt om hele den politiske sektoren som krever løsninger. Men flere omsorgsboliger var de enige om det var behov for. Også andre boformer måtte kunne vurderes eventuelt i samarbeid med private utbyggere.

De mente også at det burde være muligheter for å utrede flere korttidsplasser i det nå nedlagte Fredrikstad korttidssenter på Torp. Selv om helse- og velferdsbudsjettet utgjør over 3,3 milliarder kroner, er det flere ting som må kuttes for at andre tilbud kan opprettholdes, sa de. Spesielt gjør området rus og psykiatri et stort innhogg i budsjettet.

Etter innledningen var det flere som benyttet anledningen til å stille spørsmål.

Mannskoret «Skiold» underholdt innledningsvis med evergreens, opera og lokale viser. Etter at Laabak og Undahl hadde sagt sitt fikk de 85 fremmøtte servert en fin juletallerken.

På bildet ser vi (f.v.) varaordfører Bjørnar Laabak, leder av Eldrerådet og den lokale pensjonistforening, Per Edvardsen, leder av Helse og velferdsutvalget, Anne Undahl og koordinator for +Huset, Sandra Jakobsen (Foto: Tor Andersen)

På bildet ser vi (f.v.) varaordfører Bjørnar Laabak, leder av Eldrerådet og den lokale pensjonistforening, Per Edvardsen, leder av Helse og velferdsutvalget, Anne Undahl og koordinator for +Huset, Sandra Jakobsen (Foto: Tor Andersen)