Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

INFOSKRIV nr. 5 - 2023

Møter og arrangementer fram til årsmøte 20.februar 2024

Til medlemmene

Det er kommet en del endringer på årets aktivitetplan og aktuelle møte datoer for januar og februar 2024.

KULTURKVELD

Først et kort referat fra KULTURKVELDEN den 19. oktober på Nye Korvetten.

Kjempegod stemning fra begynnelse til slutt med Kjell Haave som konferansier.

Svein Andre Davidsen og Inger Lise Hope presenterte BEATLES musikk gjennom historien med sang og tekster.

De fikk fort kontakt med publikum som sang villig med under hele sekvensen.

Disse 2 hører vi gjerne fra ved en senere anledning

Maria Drangeid leste lyrikk og hun trollbant salen med sine egenproduserte vovede dikt og høstet stor applaus.

Kjell Haave skal ha ros for hvordan han fikk gjennomført programmet og ikke minst skal han ha skryt for fremførelsen av et variert viseprogram.

Kulturkvelden var vellykket og tilbakemeldingene gjør at styret vil anbefale at vi setter opp en slik kulturkveld på aktivitetsplanen til neste år.

Kjemperos går til programkomiteen. ____________________________________________________________________

NYTT TILTAK – MEDLEMSTILBUD

Gratis kino for medlemmer den 15. november 2023 kl.12.00 på Sølvberget.

VI VISER STORFILMEN : SULIS

Ingen billetter eller påmelding. Det er bare å møte opp. Representanter fra foreningen i røde vester tar i mot dere i foajeen. Melding om kino er sendt medlemmene på SMS

____________________________________________________________________

ÅPEN KONTORDAG - FOLKETS HUS

Vi har åpen kontordag torsdag den 23. november 2023 fra kl.11.00.

Stikk gjerne innom for en prat – Det serveres kaffe, te og vafler m/ tilbehør

___________________________________________________________________

PUBKVELD PÅ NÅLØYET

Årets siste Pubkveld torsdag den 23. november fra kl.18.00.

Ta gjerne med venner og kjente. Gode pensjonistpriser for kvelden

____________________________________________________________________

ENDRING AV MEDLEMSMØTE

Til medlemsmøte tirsdag 28. november kl.18.00 hadde vi satt opp:

_________________________________________________________________________

MØT ELDRERÅDET - MEDLEMSMØTE FOLKETS HUS

Det ble nok i det tidligste laget å ha et slikt møte og derfor setter vi dette opp som tema i aktivitetsplanen for 2024. Eldrerådet har snaut nok fått anledning til å konstituere seg.

Vi har satt et nytt tema med journalist/forfatter ASGEIR LODE som innleder fra 2 av sine bøker.

KRIGEN VI ALDRI GLEMMER?

Noen historier fra 2. verdenskrig ble aldri fortalt. Når hus tømmes og selges etter mennesker som har gått ut av tiden, havner ofte brev og verdifullt historisk materiale i bosscontainere og forbrenningsovner. Levende kilder, de som opplevde grusomhetene, dør ofte før noen fikk dem i tale. Dette foredraget vil handle om detaljer som ikke gikk tapt. Pensjonert Aftenblad-journalist og forfatter Asgeir Lode forteller denne kvelden om arbeidet med de to bøkene «Englandsfarerne- en jærsk tragedie 1941-45» og «Krigshelter uten ære : MORFARBREVENE

Vi har oppfordret Asgeir Lode til å benytte anledning til å selge signerte bøker

____________________________________________________________________

NYTT ARRANGEMENT

ÅRSAVSLUTNING/ SOSIALT SAMVÆR

Medlemstreff i Auneviksalen i Folkets Hus mandag den 4. desember kl.12.00.

Vi serverer grøt, saft og kaffe og annet smågodt. Det er planlagt allsang og hvem vet:

kanskje kommer en vennegjeng som møtes fra på kafeen på Lervig sykehjem og synger sammen med oss. Vi jobber videre med programmet.

Her er vi nødt til å ha påmelding på: marcusso@online eller mobil 9009752

_________________________________________________________________________

INFORMASJONSMØTE-AUNEVIKSALEN - FOLKETS HUS

Møte tirsdag den 16. januar 2024 kl. 12.00.

Vi møter Stavanger Avdelingen av AMNESTY INTERNASJONAL som vil orientere om det viktige og nødvendige arbeide de driver verden over.

De vil møte med bl.a styremedlem Sigbjørn Husø – Vel møtt.

____________________________________________________________________

TUR TIL ISLAND 2024

Vi har fått en rekke forespørsler om tur til Island i 2024.

Dette forsøker vi å få til og vil gjerne ha eventuelle deltakere til å fremme ønsker på innhold på en slik tur. Vi har ikke priser på nåværende tidspunkt.

Vi er ute for å lodde interessen før vi legger ned en masse arbeid. Vi har med kjent- folk om turen blir aktuell. Det er foreslått 5 til 6 dager og at turen går via Snæfellsnes til Nord-Vest Island.

Møt opp i Folkets Hus, tirsdag den 16. januar kl.14.00 – Ingen forpliktende

påmelding på dette tidspunkt

____________________________________________________________________

KURS

Foreningen avholder kurs i Pensjonistforbundets HANDLINGSPROGRAM OG VEDTEKTER – SAMT ORGANISASJONSOPPBYGGINGEN

Kurset finner sted i Folkets Hus tirsdag den 6. februar kl.12.00

Oppfordrer dem som har meldt som frivillige blir med på dette kurset.

Her må vi ha påmelding: marcusso@online.no eller mobil: 90097152

____________________________________________________________________

Informasjon om våre møter og arrangementer blir varslet i god tid på SMS.

Ellers oppfordres dere som er på Facebook om å gå inn der å finne informasjon og ikke minst å klikke på å like oss.

Se etter: PENSJONISTFORBUNDET -STAVANGER LOKALFORENING

Dere kan også benytte dere av hjemmesiden til Pensjonistforbundet. Her finner dere

mye av den samme infoen som vi legger ut på Facebook.

_________________________________________________________________________

MEDLEMSUTVIKLING

Mens dette infoskrivet ble til er vi kommet opp i 1.320 medlemmer og det er en formidabel vekst siden vi startet i det små i 2017.

Vi er nå Norges neststørste forening. Vi har gått forbi Drammen og nå er det bare Oslo som er større enn oss. Med godt pågangsmot burde vi slå Oslo, men det er nok et stykke fram i tid. Men hvem vet??

Det er ikke lenge siden, faktisk på årsmøte i år at vi feiret medlem nr. 1 200 og nå skal vi feire/ markere nummer 1.300 og vi har fått hjelp av medlemsregisteret sentralt til å finne medlemmet.

Foreløpig venter vi med å offentliggjøre hvem dette er. Vi må bare finne den rette anledningen.

Dere fikk alle mail fra Pensjonistforbundet i går som understreket viktigheten av verving og at vi må vokse mer for å få enda større politisk innflytelse.

Ikke alle liker at det ofte er kjøttvekta som teller, men sånn er det faktisk.

Dere skal få innmeldingsblanketter i neste nummer av Pensjonisten. Trenger dere flere innmeldingsblanketter er det bare å ta kontakt.

Hver å grei å kontakte venner å kjente. De fleste sier ja bare vi spør og forteller om en spennende organisasjon som det er viktig å være medlem av

____________________________________________________________________

ÅRSMØTE

Blir avholdt tirsdag den 20. februar 2024 kl.18.00 i Folkets Hus.

Frist for innlevering av forslag til årsmøte er satt til mandag den 29. januar.

Forslag kan leveres elektronisk på epost: marcusso@online.no eller på:

Pensjonistforbundet-Stavanger Lokalforening, Jonas Dahlsplass 6 – 4011 Stavanger

En kan også benytte postkassen i resepsjonen i Folkets Hus.

Hilsen

OSS i STYRET