Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Informativt medlemsmøte om velferdsteknologi

Marit Dahl Petersen informerte om Sandefjord kommunes velferdsteknologi

VELFERDSTEKNOLOGI: Marit Dahl Petersen fortalte friskt og fengende om velferdsteknologi

VELFERDSTEKNOLOGI: Marit Dahl Petersen fortalte friskt og fengende om velferdsteknologi

Marit Dahle Petersen fra Sandefjord kommune holdt en fengende og informativ innledning om velferdsteknologi for hele 85 fremmøtte på medlemsmøtet på Forsmannsenteret torsdag.

  Hun fortalte både om de nasjonale føringene på dette området og hva kommunen gjør som kan muliggjøre en trygg hverdag for mange eldre ønsker å bo i eget hjem lengst mulig. I fremtiden vil det ikke være mange nok faglærte hender til å utføre helse- og omsorgsarbeid på samme måte som i dag.

  For å kunne nyttiggjøre seg fullt ut av velferdsteknologien, er det svært viktig av flest mulig av de eldre lærer seg å bli mer digitale. I det forbindelsen fremhevet hun det viktige arbeidet kommunen gjør må dette området, og samarbeidet mellom de lokale foreningene av Pensjonistforbundet og Seniornett.

TAKK: Nestleder i Pensjonistforbundet Sandefjord, Ann-Magrit Berge (t.h.), takker Marit Dahl Petersen for foredraget

TAKK: Nestleder i Pensjonistforbundet Sandefjord, Ann-Magrit Berge (t.h.), takker Marit Dahl Petersen for foredraget

Etter servering av smørbrød, kaffe/te og sosial prat, kom sangeren Johan Christer Novsjø og fortalte oss om teaterforestillingen «BOHEME OG DEN GYLDENE FREDEN» som går på Chat Noir i slutten av april. Forestillingen er en lystseilas med Taube og Vreeswijks klassiske viser og figurer. Novsjø bidro også med klassiske operasanger med sin flotte tenorstemme.

TENOR: Johan Christer Novsjø bidro med klassiske sanger, bl.a. «O sole mio» på italiensk.

TENOR: Johan Christer Novsjø bidro med klassiske sanger, bl.a. «O sole mio» på italiensk.

Det ble sendt rundt liste for påmelding bussturen vår til Oslo, med forestilling og bespisning på Grand. Hvis man skal tolke stemningen, kan det bli krig om de 40 plassene vi har reservert til forestillingen lørdag den 27. april!

Møtet ble avsluttet med loddtrekning av de mange gevinstene som var kommet inn. Vi takker hjertelig for gevinstene!

Neste medlemsmøte er torsdag den 29. februar. Da kommer velkjente Roar Engelberg og spiller på panfløyte for oss.

Denne kvelder er det også årsmøte. Valgkomiteen er ferdig med jobben sin, så ingen andre enn de som allerede har ja til verv i styret, risikerer å bli valgt.