Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Infobrev 5- 2021

Infobrevet blir sendt ut til alle lokallagsleiarane, fylkestyret og helseutvalet kvar månad frå fylkeskontoret med viktig info.

Naustdal pensjonistlag 2016 - Møte i velferdsteknologi med Tone Bye

Naustdal pensjonistlag 2016 - Møte i velferdsteknologi med Tone Bye