Infobrev 11-2022

INNHALD: Områdemøte Sunnfjord Organisasjonsdag i Nordfjord Årsmøte-tid: malar Tildeling Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Påsketur med Hurtigruten Møtebok 121222