Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Infobrev 08-2022

INNHALD: Haustkonferanse 2022 Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Treng fleire teknologiambassadørar Områdemøter Resultat av vervekampanje Ditt lokallag-i dag Stadtlandet Møtebok 220822 Tilbod frå Geiranger Hotel