Infobrev 08-2022

INNHALD: Haustkonferanse 2022 Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Treng fleire teknologiambassadørar Områdemøter Resultat av vervekampanje Ditt lokallag-i dag Stadtlandet Møtebok 220822 Tilbod frå Geiranger Hotel