Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Infobrev 07-2023

INNHALD: Jon Gimmestad er død Haustkonferanse 2023 Tildeling frå Sparebankstiftinga SFJ Val av eldreråd Eldredagen 2023 «Bo trygt hjemme»-reformen Landsmøtedokument Møtebøker 280823 og 070923 Tilbod frå Din Solreise

Styremedlem Jon Gimmestad er død

Jon død på Haukeland sjukehus 14. juni etter å ha vore sjuk ein periode.  Jon vart 72 år.

Han kom inn i fylkesstyret under årsmøte i 2020, og var styret sin økonom, organisator og pådrivar. Jon var aktiv på mange områder og var leiar i Gloppen Pensjonistlag frå 2019. Vi saknar Jon i styret og er takksame for at vi fekk samarbeide med han.

Haustkonferanse 3.-4.oktober

Vi er så langt 65 påmelde til konferansen, men har plass til fleire. Har de gløymt å melde på noko frå ditt lag?  Send ein epost til sognogfjordane@pensjonistforbundet.no eller kontakt Britt på 91 66 25 13. Program Haustkonferansen 2023

Nye eldreråd etter valget - foreslå kandidater nå!

Sentralstyret i Pensjonistforbundet oppfordrer alle fylkes- og lokalforeninger til å bruke sin forslagsrett og foreslå medlemmer til eldrerådene.

I høst oppnevnes nye eldreråd i alle fylkeskommuner og kommuner. Alle fylkeskommuner og kommuner er pålagt å ha et eldreråd, som må oppnevnes senest innen årsskiftet. Organisasjoner som representerer eldre har rett til å foreslå kandidater.

Flere fylkes- og lokalforeninger er allerede blitt kontaktet av sin fylkeskommune/kommune og oppfordret til å komme med forslag. De som ikke er kontaktet, bør umiddelbart kontakte sekretæren for eldrerådet i sin fylkeskommune/ kommune og foreslå kandidater.

- Eldrerådene er viktige for å sikre eldre innflytelse. Derfor må vi bruke vår forslagsrett og foreslå medlemmer som er gode til å tale eldres sak. Fylkes- og lokalforeninger som ennå ikke har foreslått medlemmer, bør gjøre dette så fort som mulig, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Det er ingen formelle krav til kvalifikasjoner for å være medlem av et eldreråd, bortsett fra at et flertall av medlemmene skal være over 60 år. Når man foreslår kandidater, er det likevel en fordel om man begrunner valget med informasjon om politisk erfaring, yrkeserfaring, interessefelt og annen kompetanse som vedkommende kan bringe inn i rådet. Det øker sannsynligheten for å bli valgt.

I tillegg er det lurt å foreslå to eller flere medlemmer med litt ulik alder, erfaring og kompetanse, fordi fylkestinget/kommunestyret er oppfordret til å oppnevne bredt sammensatte råd. Det er også krav om at hvert kjønn er representert med minst 40 prosent hvis rådet består av flere enn fire medlemmer.

Eldredagen 2023

Tema for eldredagen i år er brudd på menneskerettane. Under finn de notat som tar opp denne tematikken.

Tema for eldredagen 01.10

«Bo trygt hjemme»-reformen

Regjeringens nye eldrereform, «Bo trygt hjemme», blir tema på helsekonferansen som arrangeres av Pensjonistforbundets sentrale helseutvalg den 19. september.

Konferansen skal gi informasjon, kunnskap og motivasjon til våre tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere, som er invitert til å delta fysisk i Drammen. Konferansen strømmes også direkte, så alle er velkomne til å følge den her på nettsiden.

Trykk her for å følge strømmingen av konferansen.

Landsmøtedomument

Her finn de protokoller, resolusjoner og vedtak fra landsmøtet i vår:

https://www.pensjonistforbundet.no/landsmotet-2023