Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Infobrev 02-2022

Første infobrev i 2022, sendt på epost 17.02.22.

Ny dagleg leiar: Britt Tjønneland

Ny dagleg leiar: Britt Tjønneland

Innhald:

  • Fylkesårsmøte
  • «Frivillighetens år 2022 – blir med oss på feiringa»
  • Møtebok 140222
  • Ny dagleg leiar