Info om årsmøte: Tirsdag 14.02.20. Kirkestua Brumunddal kl:11:00

Tirsdag14 Februar avholdes årsmøte for Brumunddal pensjonistforening.

ÅRSBERETNING 2022

Brumunddal pensjonistforening har hatt et tilnærmet normalt år etter korona som preget alle.

Medlemstallet pr. 31.12.22 var 264, en nedgang på 3 medlemmer.

STYRET HAR BESTÅTT AV:

Leder:                                             Rolv Baadshaug

Nestleder:                                      Leif Gunnar Sørlien

Sekretær/turansvarlig:         Lisbeth Wictorsen

Kasserer:                                        Henning Mikkelsen

Styremedlem:                             Hege Nordahl

Styremedlem/IT-ansvarlig:    Kjell Einar Dybvadskog

Styremedlem:                               Ingrid Menkerud

Styremedlem:                               Birgit Baklien

Varamedlem:                                Mary Karlsen

Revisor:                                           Bjørg Johanne Presterud

Valgkomite:                                   Reidun Ribsskog Sørlien (leder), Randi Berg, Mary Karlsen

MØTEAKTIVITET.

Det har vært 11 styremøter. De fleste i Buttekvern kafe- og aktivitetssenter. På styremøtene har det vært planlegging av møtevirksomheten og turer. Det har også vært diskutert hvordan synliggjøre oss og få flere medlemmer.  Bl.a. har styret hatt et ønske om å gi medlemmene påfyll i hverdagen med nyttig info. Ellers kommer det henvendelser av forskjellig slag som behandles, bl.a fra Pensjonistforbundet.

I løpet av året ble det endring i styret da John Wiik gikk ut, og varamedlem Birgit Baklien gikk inn i stedet.

Ringsaker kommune arrangerte Frivillighetens dag, og der deltok leder, nestleder og sekretær. Alle frivillige foreninger og organisasjoner hadde fått tildelt egen stand rundt torget i Brumunddal. Som en takk var representanter fra hver forening invitert til et arrangement i Prøysenhuset. Her deltok Hege Nordahl og Leif Gunnar Sørlien.

I april ble det arrangert datakurs over to dager.

MEDLEMSMØTER.

Det er avholdt 9 møter inkl. årsmøte. Alle i Kirkestua, bortsett fra sommermøtet. Det ble holdt i Prøysenhuset 14. juni med 59 påmeldte. Frammøtet har variert fra 30 til 60. 

Vi har hatt mange fine musikkunderholdere på alle møter. På møtet i april orienterte Hege Nordahl om velferdsteknologi. Hun er teknologiambassadør i Pensjonistforbundet. Et annet tema har vært fremtidsfullmakt.

Sjefen for HIAS Grete Olsby, har orientert om renovasjonsordningen og hvor mye HIAS samlet inn av avfall på Hedemarken.

Pensjonistforbundet har laget nye sangbøker som vi kan bruke på medlemsmøtene.

REPRESENTASJON.

26. og 27. september hadde Pensjonistforbundet Hedmark ledersamling på Radisson Blu Resort i Trysil hvor Leif Gunnar Sørlien og Lisbeth Wictorsen deltok.

Kontaktmøte med Eldrerådet i Ringsaker. Her deltok Rolv Baadshaug og Henning Mikkelsen.

TURER.

6. april. Tur til Årnes for å se på seniorrevyen der.

14. september var det dagstur over Valdesflye. Første stopp var meieriet i Heidal hvor vi fikk et interessant foredrag ved gründer og leder, som har kjempet en kamp fra de plukket opp deler av det tidligere produksjonsutstyret fra søppelfyllinga på nitti-tallet til de like før vi var der, hadde sittet på teams med Sør-Korea om salg av ost!

Fint vær over «Flya», og middag på museumskroa, Fagernes. Rakfisksugne brumunddøler fikk også en stopp på Noraker gård hvor de åpnet butikken for oss.

24.-25. november. Julebordtur til Savalen. 26 medlemmer/ektefeller var på et fantastisk julebord, og i tillegg kunne alle hotellets fasiliteter benyttes.

28. november fikk våre pensjonister, totalt 15, være med Nora pensjonistforening til Charlottenberg. Vinn-vinn da ingen av foreningene hadde nok deltakere alene.

Styret takker trofaste medlemmer for oppmøtet i 2022. Vi begynner å komme oss etter korona-årene.

Styret v/Lisbeth Wictorsen - sekretær

VEDLEGG SAK 9/23

Brumunddal Pensjonistforening.                                          24.01.2023

Etter at fristen for frasigelser er gått ut, og valgkomiteen har hatt sine møter, har den følgende innstilling til årsmøtet: Alle nye er forespurt og har sagt ja.

Leder: Leif Gunnar Sørlien            (velges for ett år)  går ut i 2024 

Nestleder: Hege Nordahl       (velges for to år) sitter til 2025                       

 Lisbeth Wictorsen sekretær                            ikke på valg sitter til 2024                             

Kasserer Henning Mikkelsen                           ikke på valg sitter til 2024                                    

 Kjell Einar Dybvadskog styremedlem IT ikke på valg sitter til 2024                                         

 Styremedlem  Ingrid Menkerud                    ikke på valg sitter til 2024                                      

 Styremedlem Birgit Baklien                             (velges for 2 år) sitter til 2025                               

Styremedlem Randi Berg                                 ny (velges for 2 år) sitter til 2025                  

   Varamedl. til styret: Else Delbæk                 ny (velges for to år ) sitter til 2025                   

Varamedl. til styret: Mary Karlsen                ikke på valg, sitter til 2024

Revisor: Arild Langseth - ny velges for 2 år                                        

Revisor: Ole Andersen -  ny velges for 1 år

Bevertningskomite: Solfrid Holmen                                                                                                                 

Åse Sivertsen                                                                                                                      

    Liv Sundmyr                                                                                                               

Randi Berg                             

Utsendinger til Pensjonistforbundet Hedmarks årsmøte:

Leif -Gunnar Sørlien                                                                                                

 Hege Nordahl                                                                                                         

 Lisbeth Wictorsen                                                                

Ny valgkomite: Reidun Ribsskog Sørlien                                                                                           

 Mary Karlsen                                                                                                                 

Rolf Baadshaug,

Brumunddal 24. januar 2023.                                                                                 

  Med vennlig hilsen                                                                                                

 Reidun Ribsskog Sørlien, Mary Karlsen og Randi Berg

AGENDA Medlemsmøte/Årsmøte

Kl. 11.00 TIRSDAG 14. februar. Brumunddal pensjonistforening har møte/årsmøte i kirkestua. NB Ny møtedag.

Første del av møtet vil være med hyggelig musikk og sang, info, kaffe med tilbehør og loddsalg.

Ca 12.30 vil vi ha årsmøte med årsmelding, regnskap og valg. 

Avslutter med trekning av alle de fine gevinstene som pleier å være med.

Inngang 50 kroner (kontant eller vipps). Ha med kopp og gjerne en gevinst.

Velkommen til fellesskap.