Info fra Styremøtet 10.1.22

referat

Bilde fra Vågen slutten av 60 tallet

Bilde fra Vågen slutten av 60 tallet

Det var styremøte 10.1.22

*Møteaktivitet utsatt pga koronaresriksjoner

*Fylkesårsmøtet 08.03. – 09.03.2022

Det er denne gang lagt til Scandic Parken i Ålesund.

vår forening kan møte med 3 delegater 

Ellen Thorsøe, Karl W Strand og Anne Grete Mogstad

Vara:       Einar Hjelle, Magnhild Gjøstøl og Anne Julie Haltvik Kalvøy

* Konserter og arrangementer

Enighet om at smittesituasjonen tilsier en ny drøfting på det neste styremøte. 

*Velferdsteknologi

Odd E Hanneseth skal delta på teamsmøte om velferdsteknologi i Pensjonistforbundet 24.1.22

*Nytt styremøte

14.2.22