Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Info fra Styremøtet 10.1.22

referat

Bilde fra Vågen slutten av 60 tallet

Bilde fra Vågen slutten av 60 tallet

Det var styremøte 10.1.22

*Møteaktivitet utsatt pga koronaresriksjoner

*Fylkesårsmøtet 08.03. – 09.03.2022

Det er denne gang lagt til Scandic Parken i Ålesund.

vår forening kan møte med 3 delegater 

Ellen Thorsøe, Karl W Strand og Anne Grete Mogstad

Vara:       Einar Hjelle, Magnhild Gjøstøl og Anne Julie Haltvik Kalvøy

* Konserter og arrangementer

Enighet om at smittesituasjonen tilsier en ny drøfting på det neste styremøte. 

*Velferdsteknologi

Odd E Hanneseth skal delta på teamsmøte om velferdsteknologi i Pensjonistforbundet 24.1.22

*Nytt styremøte

14.2.22